Odko­marzanie metodą lot­niczą

Metoda Lotnicza

Metoda lot­nicza, którą ofer­u­jemy pozwala na odko­marzanie dużej powierzchni w krótkim cza­sie. Stosowane przez nas preparaty owadobójcze dopuszc­zone przez Min­is­tra Zdrowia do obrotu w Polsce oraz posi­adają pozy­ty­wną opinię WHO. Są całkowicie bez­pieczne dla ludzi i zwierząt.

Nasze doświad­cze­nie to 37 000 ha odko­mar­zonej powierzchni, potwierd­zone ref­er­enc­jami Urzędów Miast, Gmin oraz indy­wid­u­al­nych zlece­nio­daw­ców.

Cena kalku­lowana jest indy­wid­u­al­nie w zależności od wielkości i odległości od Mielca docelowego pola zabiegowego.

W sprawie wyceny oraz dodatkowych infor­ma­cji zapraszamy do kierowa­nia zapy­tań mailowo: kontakt@mzl.com.pl lub tele­fon­icznie: 17 749 33 00.

 

Kontakt

Skorzystaj z naszego formularza kontaktowego

Klienci MZL mają dostęp do wykwalifikowanego personelu, który służy fachową pomocą
i doradztwem na każdym etapie współpracy. Nasza Firma  stara się zapewnić swoim klientom wsparcie na każdym poziomie, począwszy od konsultacji i doboru odpowiedniego rozwiązania,
aż po realizację i serwisowanie usług.

Jesteśmy do waszej dyspozycji