Ponad 100 samolotów

Flota samolotów

Zmod­ern­i­zowane zaplecze tech­niczne pozwala nam wykony­wać więk­szość prac we włas­nym zakre­sie ofer­u­jąc równocześnie sze­roki wach­larz usług dla Klien­tów zewnętrznych.

Dromader M18

Antonov AN-2

Cessna C152

Arrow

Piper PA28RT Arrow IV

Piper PA 34-220T Seneca V