Usługi agrolotnicze

Opryski śred­nio i grubo kro­pliste

   Szerokość roboczaWW 25%    24 do 30 m (79 do 100 ft)
 WW 45%    to 40 m (131 ft)
   Max szerokość robocza     up to 75 m (246 ft)
   Zakres dawek     9.0 to 110 l/ha (1 do 12 gal/acre)

Opy­lanie, mgław­ie­nie (atom­iz­ery AU-5000)

   Zakresy wydatków sekun­dowych   5–50 kg/s (11−110 lbs/s)
   Sze­rokość robocza   20-40m (70−140 ft)
   Śred­nia sze­rokość robocza   30m (100 ft)
   Śred­nia dawka na hek­tar w zależności od rodzaju środka chemicznego   50–500 kg/ha (45-446lbs/ha)

Urządzenia stosowane do zabiegów agro:

  • aparatura ciec­zowa śred­nio i grubo kro­plista
  • atom­iz­ery Au 5000
  • kosz wysy­powy do chemikaliów syp­kich

Do zabiegów agro wyko­rzys­tu­jemy samoloty Antonov AN-2, Dro­mader M18B.

Zgod­nie z najnowszymi ten­denc­jami oraz wciąż ros­ną­cymi wyma­gani­ami naszych klien­tów wzbo­ga­cil­iśmy ofertę o wyposaże­nie samolotów w GPSy Agro Trim Flight 3 umożli­wia­jące pre­cyzyjne pokrycie opryski­wanych lub nawożonych powierzchni.

Zalety wyko­rzys­ta­nia samolotów do zabiegów AGRO:

  • szyb­szy i dokład­niejszy rozkład środ­ków chemicznych
  • duży zakres sze­rokości roboczych
  • pod­niesie­nie jakości usług poprzez zas­tosowanie GPS Agro
  • wyko­nanie zabiegu we właś­ci­wych ter­minie agrotech­nicznym
  • redukcja zaan­gażowanego per­son­elu
  • redukcja kosztów aplikacji chemikaliów.
Kontakt

Skorzystaj z naszego formularza kontaktowego

Klienci MZL mają dostęp do wykwalifikowanego personelu, który służy fachową pomocą
i doradztwem na każdym etapie współpracy. Nasza Firma  stara się zapewnić swoim klientom wsparcie na każdym poziomie, począwszy od konsultacji i doboru odpowiedniego rozwiązania,
aż po realizację i serwisowanie usług.

Jesteśmy do waszej dyspozycji