Umowa na świadczenie usług przeciwpożarowych w Turcji

W dniu 8 czerwca 2024 roku w Instytucie Lotnictwa miało miejsce uroczyste podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Mieleckimi Zakładami Lotniczymi, a naszym tureckim partnerem ✈️. Umowa ta dotyczy świadczenia usług przeciwpożarowych w regionie Ankary i jest początkiem obiecującej współpracy pomiędzy obiema stronami.

W ramach tego kontraktu, MZL jeszcze w tym miesiącu rozpoczną dyżury z użyciem swoich samolotów M18-Dromader, które będą stacjonować w rejonie Ankary. Te specjalistyczne maszyny, znane ze swojej skuteczności w walce z pożarami, będą stanowić ważne wsparcie w ochronie terenów zagrożonych przez pożary.

Turcja zmaga się z poważnym problemem pożarów lasów, zwłaszcza w sezonie letnim, kiedy wysokie temperatury i silne wiatry sprzyjają rozprzestrzenianiu się ognia 🔥. W ostatnich latach pożary te zniszczyły tysiące hektarów lasów, zagrażając ludności oraz ekosystemom 🌲🌳. Współpraca w ramach umowy ma na celu skuteczniejsze przeciwdziałanie tym katastrofom oraz minimalizowanie ich skutków.

Podpisanie tej umowy jest znaczącym krokiem w kierunku umocnienia współpracy międzynarodowej w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa publicznego 🌍. Obie strony są przekonane, że ich wspólne działania przyniosą wymierne korzyści w postaci zwiększonego bezpieczeństwa i ochrony przyrody 🌱.