Podpisanie Porozumień Patronackich

Z przyjemnością informujemy, że w ubiegły piątek (15.09.br.) miała miejsce niezwykle ważna uroczystość w hangarze Mieleckich Zakładów Lotniczych w Mielcu!

Podpisanie Porozumień Patronackich

Z przyjemnością informujemy, że w ubiegły piątek (15.09.br.) miała miejsce niezwykle ważna uroczystość w hangarze Mieleckich Zakładów Lotniczych w Mielcu!
Podczas tego wyjątkowego wydarzenia, doszło do oficjalnego podpisania Porozumień Patronackich oraz współpracy w ramach Pakietu Edukacyjnego pomiędzy Zespół Szkół Technicznych w Mielcu, Powiatem Mieleckim a Mieleckimi Zakładami Lotniczymi w zakresie kształcenia kadr dla lotnictwa w zawodzie „technik mechanik lotniczy”.
Niezwykle cieszy fakt, że w tym wyjątkowym dniu spotkaliśmy uczniów pierwszych klas objętych patronatem, dyrektorów szkół średnich z Mielca, przedstawicieli firmy BIBMOT, Automobilklubu Mieleckiego, MZL i Aeroklubu oraz Powiatowego Urzędu Pracy zaangażowanych w pracę nad projektem.
Mieleckie Zakłady Lotnicze z dumą objęły patronatem klasę lotniczą w ZST oraz przyjęły praktykantów z technikum na praktyki roczne. Pakiet Edukacyjny został opracowany z udziałem MZL i z uwzględnieniem naszych wymagań wobec przyszłych mechaników.
To wielkie osiągnięcie dla naszej społeczności edukacyjnej i lotniczej, które przyczyni się do rozwoju zawodowego młodych talentów oraz wspierania przemysłu lotniczego i motoryzacyjnego w naszym regionie!