MZL na AFFE2023

W dniach 17-18 października 2023 roku, w malowniczych Atenach, odbyła się prestiżowa konferencja Aerial Firefighting Europe (AFFE) 2023, stanowiąca centralne wydarzenie w kalendarzu profesjonalistów z branży przeciwpożarowej w Europie. Skoncentrowana na zagadnieniach związanych z gaśniczą walką powietrzną, konferencja i towarzysząca jej wystawa dostarczyły platformy do prezentacji aktualnych wyzwań oraz debaty na temat strategii, zwłaszcza z naciskiem na regiony Europy Południowej i rejony Śródziemnomorskie.

Warto podkreślić udział Mieleckich Zakładów Lotniczych, które wzięły udział w tym prestiżowym wydarzeniu, delegując ośmioosobową reprezentację. Ich obecność na AFFE 2023 świadczy o zaangażowaniu w rozwijanie rozwiązań przeciwpożarowych oraz poszukiwaniu możliwości współpracy na skalę międzynarodową.

Konferencja rozpoczęła się intensywnymi panelami dyskusyjnymi, spotkaniami oraz rozmowami, które miały na celu wyznaczenie wspólnych celów strategicznych w walce z pożarami. Pierwszy dzień skupił się na analizie działań przeciwpożarowych, ocenie ryzyka oraz na budowaniu relacji międzynarodowych, które stanowią kluczowy element efektywnej kooperacji.

Drugi dzień AFFE 2023 był kontynuacją tego istotnego wydarzenia, a uczestnicy mieli możliwość zajmowania się zarówno kwestiami strategicznymi na najwyższym szczeblu, jak i bardziej technicznymi zagadnieniami, które stawiają przed społecznością AFFE unikalne wyzwania. Prelegenci oraz publiczność, w tym przedstawiciele wiodących światowych organizacji zajmujących się przeciwpożarowym gaszeniem, badacze oraz przedstawiciele przemysłu, podzielili się swoim doświadczeniem i wiedzą.

Podsumowaniem konferencji była fascynująca prezentacja Sikorsky S-64 Skycrane, która dostarczyła niezapomnianych wrażeń i przypomniała o kluczowej roli lotnictwa w zwalczaniu pożarów. 

AFFE 2023 pozostawiła po sobie wiele inspiracji i nowych perspektyw na przyszłość, zwłaszcza w kontekście walki z pożarami w Europie i współpracy na arenie międzynarodowej.

Galeria: