Mieleckie Zakłady Lotnicze uczestnikiem XXVII Konferencji Rady Partnerów Centrum Zaawansowanych Technologii Aeronet „Dolina Lotnicza”

Centrum Zaawansowanych Technologii „AERONET – Dolina Lotnicza” to zespół jednostek naukowych o uznanych osiągnięciach na arenie międzynarodowej, wspierających badania naukowe, prace rozwojowe, innowacje i wdrożenia w obszarze szeroko pojętej techniki lotniczej.

Konferencja skoncentrowała się na najnowszych osiągnięciach oraz przyszłości technologii lotniczych, przyglądając się także programom finansowanym przez Unię Europejską, które mają wpływ na rozwój sektora lotniczego. Mieleckie Zakłady Lotnicze, zaszczycone zaproszeniem do prezentacji, przedstawiły swoje rozwiązania oraz kluczowe projekty, znacząco wpływające na rozwój branży lotniczej.

W trakcie prezentacji, Prezes Mieleckich Zakładów Lotniczych, Roman Ignasiak, zarysował profil firmy, podkreślając jej historię i skupiając się na wyzwaniach, jakie stoją przed przedsiębiorstwem w nadchodzących latach. Ponadto, Prezes MZL podzielił się swoją wizją rozwoju branży lotniczej, kładąc nacisk na zrównoważony rozwój i adaptację do nowych wyzwań rynkowych.

Udział Mieleckich Zakładów Lotniczych na tym znaczącym wydarzeniu potwierdza ich zaangażowanie w współpracę z sektorem naukowym, ukierunkowaną na innowacje w polskim przemyśle lotniczym. To kolejny krok w budowaniu mostów między nauką a biznesem, z korzyścią dla rozwoju całego sektora lotniczego.